Barnehagen er godkjent for 24 plassar i alderen 0-5 år.
Opningstid barnehagen: kl. 06.45 - 16.15

Skjolden oppvekstsenter - skuleteneste