A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside


'cpRSSVIEWER' parameter error: CHANNEL
Possible params: CHANNEL, MAXHEADLINELENGTH, DATEFORMAT, DATELOCALEFORMAT, TIMEFORMAT, ACLASS, IGNOREURL, TARGET, LIMIT, OFFSET, MEMORY, DECODEUTF8, ADDSLASHES, LINKALLTOURL, SORT, HEADINGFIRSTLETTERALPHA, FILTER, FIND, DYNADD, VERSION, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME

 

Informasjon til føresette om stengte barnehagar og skular i Luster

Barnehagane og skulane i Luster er stengt frå og med fredag 13. mars til torsdag 26. mars i samsvar med regjeringa sitt vedtak etter lov om vern mot smittsame sjukdomar § 4-1 andre ledd om møteforbod og stenging av verksemd. Yttarlegare stenging kan verta aktuelt. Kommunen vil følgja opp nasjonale råd og vedtak.
 
Lenke til kommunen si oppdaterte informasjonsside om koronaviruset: https://www.luster.kommune.no/informasjonsside-om-koronaviruset.6293352-525011.html 
 
Informasjon frå oppvekstsenteret blir sendt ut via visma-flyt-skule og Facebook-sida til oppvekstsenteret.
2020-03-16
Powered by CustomPublish AS