Målet er at du som flyktning skal få eiga inntekt ved arbeid. Introduksjonsprogrammet skal gi deg kunnskap i norsk språk, i norsk samfunnsliv og norsk arbeidsliv, slik at du seinare kan få arbeid eller ta meir utdanning.

Som flyktning har du rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet dersom du er mellom 18 og 55 år, er nyankommen og har behov for grunnleggjande kvalifisering.

Deltakarar i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad

Det er kommunane som har ansvar for å gjennomføre programmet. Programmet skal vere individuelt tilrettelagt. Du får ein eigen programrådgjevar som blir fast kontaktperson gjennom heile introduksjonsprogrammet. 

Du kan lese meir om introduksjonsordninga på nettsida til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet http://www.imdi.no/