Du skal få syskenmoderasjon uavhengig av om borna går i ulike barnehagar, og i barnehagar med ulike eigarar.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedteke gratis barnehageplass frå hausten 2023.