Sommarfest 2017.jpgAdresse:
Gaupnegrandane 15,
6868 Gaupne

Leiar:
Odd Atle Stegegjerdet,
tlf. 57 68 57 34

Sentralbord: 57 68 57 35

Kjøkken: 57 68 57 37

Kontakt ATS - 57 68 57 35

ATS (Arbeids- og treningssenteretet) eit opplæring- og arbeidstilbod for medarbeidarar med ulike behov for tilrettelagt arbeid. Tilbodet er behovsprøvd. Søkarar kan få eit tilbod under føresetnad av at det er ledig plass og at det finst høvande oppgåver å tilby.

Varer og tenester

ATS er den største vedprodusenten i distriktet, og saman med ei rekkje andre produkt og tenester utgjer dette eit godt  tilbod både for arbeidstakarar og kundar.ATS tilsette

ATS sine varer og tenester

Prisliste ATS

Presentasjon av ATS (pdf)

"Wittgenstein og eg" - foredrag ved John Havellen

ATS arkiv

Facebook - logo Føl ATS på Facebook

instalogo.png Føl ATS på Instagram