Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester

Aktuelt

Ledige stillingar

Ledige stillingar i oppvekst

Frå august 2024 er det ledige stillingar som lærar, barnehagelærar, fagarbeidar/assistent i barnehage og miljørettleiar/fagarbeidar/assistent grunnsku...

Biblioteksjef Synnøve Haugen i midten, kollegaene Maja Engelke til venstre og Kari Anne Skjerven Afdal til høgre.

Ny biblioteksjef er på plass

Måndag 19. februar hadde Synnøve Haugen, den nye biblioteksjefen, sin første dag på jobb. Når ho vert spurd om førsteinntrykket, seier den nye biblio...

Plakat læreplassar 2024

Læreplassar 2024

Luster kommune lyser ut læreplassar for 2024. Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Hilde Joranger er lærling på SFO i Gaupne

Trivst som lærling i kommunen og på SFO

Hilde Joranger er lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Som lærling har ho vore både i barnehage, på skule og på SFO. Forutan eit halvt år ved Gau...

Søknadsfrist 1

Ungdomsstipend, søknadsfrist 1. mars.

Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for...