Besøksadresse: NAV Luster, Nesgarden 3, Gaupne
Postadresse: NAV Luster, Postboks 114, 6866 Gaupne

Flyktningtenesta koordinerer arbeidet med busetjing og integrering av nye flyktningar i kommunen. Dette skjer etter avtale med utlendingsstyresmaktene/IMDi – på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Koordineringsansvaret er tidsavgrensa.

Flyktningtenesta kan bidra med:

  • å skaffe bustad
  • etablering
  • tilbod om introduksjonsprogram
  • praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet

Kontaktinfo