Både omsorgsytaren og den hjelpetrengande sjølv kan søkje om omsorgsstønad, men stønaden blir gitt til den som har omsorgsarbeidet.

Søknad skal sendast på skjema som du finn i boksen Skjema nedanfor.

Har du spørsmål om tenesta, ta kontakt med konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne, tlf. 57 68 57 15.