Dør til dør-transport

  • Personar som på grunn av nedsett funksjonsevne har vesentlege vanskar med å nytta offentleg transport, kan søkja godkjenning som brukarar av transporttenesta. Transporten skal gå føre seg med drosje.
  • Brukarane får tildelt ein sum kvart år som dei kan nytta etter eige ønskje. Tildelt sum varierer etter kvar i kommunen brukaren bur.  

Legeattest må fyllast ut av legen på førehand og følgje søknaden. Attesten ligg i lag med søknadsskjemaet.

Søk om  dør- til dør - transport 

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte ergoterapeut Kari Ødegård, tlf. 57 68 56 21.