Møtelokala er tilgjengelege for lag og organisasjonar.
Sjå meir informasjon om og book møterom 1 her.
Sjå meir informasjon om og book møtesal her.

Faste aktivitetar i lagshuset:

  • Norskopplæring på dagtid månd. – fred.
  • Leksehjelp for elevar ved vidaregåande skule (måndag kl. 17.00 – 19.00)
    Lagshuset opnar kl. 16.00 for sosialt samvær/ete niste i forkant av leksehjelp