Grandmo Lagshus er no i full drift. Møtesal og møterom er ofte i bruk av ulike lag og organisasjonar.

Lagshuset har tre møterom de kan tinge til ulike møte og arrangement.
Sjå informasjon om møteromma

Ting møterom

Faste aktivitetar i lagshuset:

  • Leksehjelp for elevar ved vidaregåande skule (måndag kl. 17.00-19.00).
  • Internasjonal kvinnegruppe med fokus på norsk og sosialt samvær (måndag og tysdag kl. 10.00-12.00).
  • Dagtilbod for eldre heimebuande over 67 år (torsdag kl. 10.00-15.00). Dette tilbodet var tidlegare i skulehuset på Nes.

Kontaktinformasjon Lagshuset
Luster Frivilligsentral 
v/Anita Kjørlaug
Tlf: 456 65 954
Epost: post@luster.frivilligsentral.no