• Brannførebygging 
    Tilsyn med særskilte brannobjekt (stort tapspotensiale ved brann), informasjonverksemd og rettleiing.