Gaupne barnehage er godkjent for 108 plassar for barn i alderen 0- 5 år.
Barn under 3 år tek opp 2 plassar.
Opningstid: kl. 07.15 - 16.15