Tømmerstokkar.jpg

Luster kommune har felles skogbrukssjef med Sogndal kommune. 
Arne Kristian Borger, har kontordagar i Luster måndagar og onsdagar.

Nedanfor finn du nyttig informasjon for skogeigarar.