Meir informasjon: https://www.hjortevilt.no/hjortevilt-og-trafikk/

Kommunen har også oppgåve knytt til ettersøk av skada hjort under hjortejakta. Det er berre kommunen som kan avslutta søket etter eit skada/friskt dyr og gi løyve til bruk av lys ved ettersøk. Kontakt også her viltvakt på 90 77 56 56.