Helsesenter.JPG

Fastlege/Legetenesta si oppgåve er å gje innbyggjarane i Luster legetenester på dagtid, og akutt legehjelp på kveld, natt og i helger, i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.
På dagtid prioriterer me dei pasientane som har fastlege her i kommunen, andre pasientar vert henviste til fastlegen sin. Unnataket er pasientar som har medisinsk behov for akutt hjelp, dei vert behandla akutt ved legekontoret.

Fastlege/Legetenesta held til i helsesenteret i Gaupne.

Postadresse Postboks 104
6866 Gaupne
Opningstid
Laboratorium
07.45 - 15.15
08.30 - 13.30
Besøksadresse Øyagata 4
6868 Gaupne
Ekspedisjon/tlf. tid 08.00 - 14.30
Tlf
Legevakt
57 68 56 00
116 117

kontor.legane@luster.kommune.no
 

E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande. Ingen e-postløysing er i dag sikker nok til at ikkje uvedkomande kan henta opplysningar på nettet.

Logg på sjølvbetjening via linken under for timebestilling, reseptfornying og e-konsultasjon.

Luster legekontor si nettside