Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist

Privat reguleringsplan
Massedeponi Lie 
Plan-ID 2020005

     

Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004

     

Privat reguleringsplan
Verdsarvssenter Ornes
Plan-ID 2020001

     

Privat reguleringsplan Masseuttak Eide

Plan-ID 2020002

23.03.20    
Lerkeskogen (Bolstadmoen - Øvre)
Plan-ID 2019001
20.01.20 23.03.20 (Avgrensa høyring)  
Privat reguleringsplan Lustraporten
Plan-ID 2018001
02.10.19    
Solvorn kyrkje
Plan-ID 2016001
23.02.19    
Galden Nord
Plan-ID 2017004
23.02.19 17.08.19 11.01.20
Kommunedelplan for kulturminne      
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    
Gjerde
Plan-ID 2013001
01.04.13    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg