Akutt ureining skal meldast til telefon 110

Du kan varsle om ureining eller forsøpling direkte til naturforvaltaren eller via portalen FiksGataMi.

Naturforvaltar
Inger Moe
Tlf. 57 68 55 84
Epost