Areal og lokale

Luster kommune har byggeklare næringsområde både i Gaupne og Hafslo. Det er og ledige næringslokale i kommunen, lokale som er høvelege både til lettare industri og servicetiltak.

Næringsfellesskap

Næringsfellesskapet er lokalisert i Pyramiden. Det er eit samarbeid mellom Pyramiden AS som byggeigar og Luster kommune som har fått i gang tiltaket. Deltakarane i fellesskapet får eige kontor, dei får i tillegg tilgang til felles ete- og pauseområde og eit godt utstyrt møterom. Breiband er og tilgjengeleg. Tilbodet skal vere økonomisk overkommeleg, også for nystarta bedrifter.

Ta kontakt med senterleiaren på Pyramiden for ev. leige: Svein Norberg, tlf. 99 43 83 33.

Næringssjef Olav Grov, tlf. 57 68 55 08 gjev råd og rettleiing og er diskusjonspartnar for næringslivet.