Elektroniske søknadsskjema finn du nedanfor (trykk på fana Skjema).

For større prosjektkostnader, og for søknader med krav om dokumentasjon på kostnader og finansiering med eigenkapital, minner me om kravet om årsmøtevedtak før prosjektet blir sett i gang. Dette vedtaket må liggja føre innan søknadsfristen.

Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022.pdf​