banner avtalegiro og efaktura.png

Her vil du få full oversikt over rekningane dine som du mottek som eFaktura og AvtaleGiro.

I tillegg får du forslag til andre rekningar som du kan motta på denne måten.

eFaktura vert sendt til nettbanken din ferdig utfylt. Du kan også velje å bli varsla på e-post og AvtaleGiro sørgjer for at rekningane dine blir betalt frå kontoen din på rett dato utan at du treng å gjere noko. Dersom du ønskjer det, vil du bli varsla på e-post sju dagar før forfall.