Før ein kan gå på jakt på desse tre viltartane må kommunen først godkjenne det aktuelle området som eit jaktvald.

Jaktløyve for villrein blir tildelt av Luster Austre Fjellstyre. Søknad skal sendast innan 1. juni til fjellstyret@lusteraustre.no 

Søk i Hjorteviltregisteret etter jaktvald, fellingsresultat m.m.

Hjortevaldkart finn du her

For å jakte småvilt må ein ha grunneigarrett eller løyve frå grunneigar.
Luster kommune gir fellingspremie på rev og mink.

For å gå på jakt må du vera fylt 16 år og ha godkjent jegerprøve eller vere registrert i Jegerregisteret. Personar som er fast busett i utlandet treng ikkje ta jegerprøva dersom dei kan dokumentere at dei fyller vilkåra for å drive tilsvarande jakt i landet dei bur.

Kjøp jakt- og fiskekort her