Har du låg inntekt kan du søkje om redusert foreldrebetaling i barnehage

Les meir om ordninga her 

 

Slik går du fram for å søke:

  • Logg inn i føresetteportalen 
  • Oversikt over barna dine ser du øverst i portalen
  • Klikk på det det aktuelle barnet
  • Klikk på redusert foreldrebetaling og fyll ut søknad
  • Luster kommune hentar ut inntektsopplysningar frå siste års skattemelding. Du treng difor ikkje legge ved siste skattemelding.
  • Er den noverande inntekta annleis enn det som kjem fram i skattemeldinga, må dette dokumenterast. Dokumentasjonen kan vere lønnsslipp eller utbetalingar frå NAV.
  • Hugs at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling for kvart barnehageår!

Når du er logga inn i søknadsportalen kan du velje språk ved å trykke på pil ved namnet ditt.