Betaling i barnehagane pr. månad 2018:

Plasstorleik

Pris plass 2018

(01.01.18)

Matpengar

2018

Heil plass

2910

340

80 % plass

2619

290

60 % plass

2037

225

Dagsats

276

26

 

Moderasjonsordningar for barnehagar:

 

Moderasjon

Barn 1

Full pris

Barn 2

30% moderasjon

Barn 3 og fleire

50% moderasjon

Hushald med inntekt under 500 500 kroner har rett til redusert foreldrebetaling. Barnehagebetaling skal vera avgrensa til 6 % av inntekt.

Ordninga med gratis kjernetid i barnehage for alle 3- 4- og 5-åringer og barn med utsett skulestart frå familiar med låg inntekt har rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr. veke. Frå barnehageåret 2017-2018 er inntektsgrensa 450 000 kroner. i følge forskrift er det husholdningas samla skattepliktige kapital- og personinntekt som skal takast hensyn til ved berekning av foreldrebetaling. For desse ordningane er det etablert søknadsopplegg.