Fakturaadresse til Luster kommune:

Elektronisk til:

964 968 241

Pdf til: 

okonomi@luster.kommune.no

Post:

Luster kommune
Pb.77
6866 Luster