Serviceskyss 9.11.2015.jpgBilete: Nøgde brukarar av serviceskyssen. Sofia Leirdal (t.v.) og Ingrid Røneid. I midten drosjesjåfør Jan Erik Fuglesteg. 

Serviceskyss  2018  

Det er inga form for godkjenning for å nytta tilbodet.  På faste dagar kvar månad og til fastsett tid  vert det sett opp drosje i rute i ulike delar av kommunen. Starttidene kan variera noko fordi ein har varierande tal passasjerar. Rutene går sjølvsagt i retur seinare på dagen.  Alle passasjerar som ønskjer å nytta Serviceskyssen må bestilla hjå Taxiservice 57 68 16 20  innan kl. 18 dagen før turen.  Då avtalar ein også tidspunkt for henting. Eigenbetaling kr 30 kvar veg.  

Du kan bruka ei rute i motsett retning av det som er sett opp. T.d. følgja frå Gaupne til Luster dersom du har ærend dit, eller følgja ruta berre ein veg og nytta annan skyss attende.

Nokre gonger går Serviceskyssen til bygdesentra, der ein finn butikk, post, kafé o.l.  Kvar eller annakvar månad vil rutene gå til Gaupne frå alle delar av kommunen. Det kan verta endringar av tilbodet frå sommaren 2018. Taxiservice informerer om endringar i rutetilbodet.

OBS - Rutene vert ikkje køyrde dersom ingen bestiller skyss - OBS   

Rutetider 

Sørsida - Fortun - Skjolden - Gaupne: Andre og fjerde torsdag i månaden: Frå Skjolden ca. kl. 10, retur ca. kl. 13.

Nes – Luster + Lustrabygdi rundt: Første og tredje tysdag i månaden: Frå Nes ca. kl. 12, retur ca. kl. 14.

Luster – Gaupne: Andre og fjerde torsdag i månaden saman med ruta Skjolden – Gaupne.

Gaupne rundt: Andre og fjerde måndag i månaden: Frå Pyramiden ca. kl. 13, retur ca. kl. 15.

Jostedal rundt: Lokal rute fjerde tysdag i månaden: Frå Gjerde ca. kl. 10.30, retur kl. 12.30.

Jostedal – Gaupne: Følgjande datoar: 09.01., 13.3., 8.5., 10.7., 11.09., 14.11., 11.12. Frå Gjerde ca. kl. 11.30, retur ca. kl. 13.30.

Indre Hafslo: Andre og fjerde onsdag i månaden. Mollandsmarki kan også bestilla på denne ruta. Frå Falkegjerdet ca. kl. 12, retur frå Gaupne ca. kl. 14.

Solvorn – Hafslo + Hafslo rundt: Andre og fjerde fredag i månaden. Frå Solvorn ca. kl. 10, retur ca. kl. 13.

Veitastrond – Hafslo – Gaupne: Fjerde tysdag i månaden frå Veitastrond ca. kl. 10, retur frå Gaupne ca kl 13. Evt buss vidare til Veitastrond.

God tur!