Adresse: Hafslovegen 122, 6869 Hafslo

Vakttelefonar:

Heimeteneste 469 26 281
omsorgsplassar 400 30 240 / 400 30 241

Dagsenter tlf:: 46926242

Dagsentertilbod måndag, tysdag, onsdag og fredag

Tilbyr

  • Omsorgsbustadar
  • Omsorgsplassar med heildøgnstenester for personar med demenssjukdom
  • Dagsenter for personer med demenssjukdom måndagar, tysdagar, onsdagar og fredagar