Adresse: Øyagata 17, 6868 Gaupne

Leiar
Tone Kjærvik Kveane
Tlf: 57685713
Mob: 91807550
Epost

Fagleiar
Henriette Sandvik
Tlf: 57685714
Epost


Tilbyr

  • Omsorgsplassar med heildøgnstenester
  • Korttidsavdeling (KA) med øyeblikkeleg - hjelp senger
  • Omsorgsbustadar