Inntekt husstand før særfrådrag 2021 Kommentar
Under 2 G (0 – 199716)* 210 Tak pr mnd
210,-
Inntil 3 G (199717 – 299574) 216 (inntil 10t/mnd) Tak pr mnd
2 160,-
Inntil 4 G (299575 – 399432) 245 (inntil 10t/mnd) Tak pr mnd
2 450,-
Over 4 G ( frå 399433 ) 286 Kun timepris
  • 1G = kr 101 351,- pr. 1.5.2020
  • Brukarar med inntekt over 4G betalar berre timesats.
  • Grunnlag for utrekning av inntekt vert henta frå skattelista for 2019. Tenesta vert fakturert etter vedtak med forfall den 20. i den månaden tenesta vert gjeven.  Abonnement/tildelt teneste gjeld til brukar seier opp tenesta.