Medarbeidarar ved Luster ATS
  Namn   Namn
 Odd Atle Stegegjerdet

 Odd Atle Stegegjerdet

 Leiar

 Kirsten Vikdal

 Kirsten Vikdal

 Nestleiar
 
Kjetil Nyland Fardal

Kjetil Nyland Fardal

 Arbeidsterapeut

   
 Anita Bøen2017_120x90.jpg

 Anita Bøen

 Teamleiar vask
 
 Anita Midtun 2017_120x90.jpg

 Anita Midtun

 Arbeidsterapeut, særskilt brukarkontakt
 Jon Solhaug

 Jon Solhaug

 Arbeidsterapeut, vedhall,
 transport, grøntarbeid
 Jane Vinda

 Jane Vinda

 Arbeidsterapeut, kjøkken, reinhald
 
 Jan Erik Goldmann

 Jan-Eirik Goldmann

 Transport, grøntarbeid,
 vedlikehaldsarbeid

 Halvard Johan Bolstad

 Hallvard Johan Bolstad

 Digitalisering, presentasjonar, transport
 Lars Magnar Stegegjerde

 Lars Magnar Stegegjerde

 Sjåfør, assistent miljøarbeid,
 grøntarbeid
Tiril Karlsen
 Tiril Louise Karlsen

 Sentralbord, mottak og kantine

 Randi Teigen

 Randi Fossøy Teigen

 Kjøkken, assistent miljøarbeid

 
 Anna Bergseth

 Anna Bergseth

 Arbeidsterapeut

 Stein Ove Feet

 Stein Ove Feet

 Transport, makulering, grøntarbeid, ved

Geir Gjerde_90x120.jpg

 Geir Gjerde

 Bygningsarbeid
 John Havellen

 John Havellen

 Postruter, transport,  foredragsholdar
 Ken Jarle Johansen

 
 Ken Jarle Johansen

 Postrute, transport, grøntarbeid
 
     Solfrid Bøen Martinsen

 Solfrid Bøen Martinsen

 Assistent Gaupne omsorgssenter
 

 Jan Rune Bekken

 Jan Rune Bekken

 Sjåfør, grøntarbeid, vedproduksjon, gravstell, assistent  miljøarbeid

 Tor Stian England

 Tor Stian England

 Vedproduksjon, transport, grøntarbeid, vaskeri

 Anne Karin Kvamsdal

 Anne Karin Kvamsdal

 Kjøkken, vedproduksjon

 Eva Stein

 Eva Stein

 Vaskeri, handarbeid

 Arne Neset

 Arne Neset

 Grøntarbeid, transport, vedproduksjon, assistent miljøarbeid

 Arnstein Eldevik

 Arnstein Eldevik

 Vedproduksjon, transport, grøntarbeid

 Audhild Tverberg

 
 Audhild Tverberg

 Vedproduksjon, makulering

 Kåre Moe

 Kåre Moe

 Organist, butikkmedarbeidar

 Tommy Atterås
 Tommy Atterås
 Sjåfør, servicemedarbeidar, vedhall
 Turid Øygard

 Turid Øygard

 Lagerarbeider Spar Gaupne
 

 Astrid Feet

 Astrid Fredheim Feet

 Kjøkken, Vaskeri

 Jan Ove Fossøy

 Jan Ove Fossøy

 Transport, Grøntarbeid, Hjelpemiddelageret,  Vaskeri, Vedproduksjon

Cathrine Hillestad

 Cathrine Hillestad
 Sentralbord og mottak

 Tor Henning Karlsen

 Tor Henning Karlsen

 Vaskeri, transport, bilreinhald

Ingvild Hegrenes

 Ingvild Hegrenes
 
Kantinemedarbeidar, gravstell

Kjell Fuhr

 Kjell Fuhr

 Bygningsarbeidar

Marianne Engjom

 Marianne Engjom

 Kjøkken-/kantinemedarbeidar