Fortun (Volume 1) SOLD OUT
Published 1984

Farms: Berge, Bjørk, Bolstad, Drægni, Eide, Eidsøy, Fortun, Fuglesteg, Furåsen, Gjerseggi, Hauge, Heltne, Holmestad, Moen, Mørkrid, Optun, Ormelid, Rebni, Skagen, Skjolden, Skåri, Steig, Svensøy, Søvde, Yttri, Øyane.

 

Dale 1 (Volume 2)
Published 1986


Farms: Berge, Dale, Dalsøren, Døsen, Fjøsne, Flikki, Fuhr, Heltne, Hengesteg, Hærum, Kilen, Kolstad, Kvale, Kvalsvik, Kyrkjeteigen, Lavoll, Nygård, Ottum, Sage, Skildheim, Skåri, Åsen, Åsmyrane.


Dale 2 (Volume 3)
Published 1987


Farms: Alme, Bergheim, Feigum, Flahammar, Haganes, Havreberg, Høyheim, Kjøtnes, Kroken, Lerum, Lingjerde, Loven, Nes, Sande, Stokkenes, Sørheim, Søvde, Talle, Uri, Ødegård.


Gaupne (Volume 4)
Published 1991


Farms: Alsmo, Belgen, Bollingberg, Drevdal nordre, Drevdal søndre, Flattun, Haugen, Kalhagen, Leirdal, Leirmo, Prestegård, Rønnei, Råum, Sandvik, Svangstu, Svangstu lille, Tandle, Valde, Vigdal, Øvrebø, Åberge.
 

Jostedal (Volume 5) SOLD OUT
Published 1994


Farms: Bakken, Bergset, Bjørk, Bruheim, Elvekrok, Espe, Fossen, Fåberg nedre, Fåberg øvre, Grov, Haugen, Hellegård, Jostedal prestegard, Kjervik, Kroken, Lien, Mjelvær, Myklemyr, Nedrelid, Ormberg, Snøtun, Sperle, Vamberg, Yttri, Åsen.
 


Joranger (including Eikum ytre and Eikum indre area) (Volume 6)
Published in 2006


Farms: Dversdal, Hundshammer, Høgi, Eikum indre, Eikum ytre, Joranger nedre, Joranger øvre, Kjørlog, Lad, Leirholen, Marheim, Marifjøra, Marifjøra Sagvelte, Notedal, Opheim, Prestegård, Sviggum, Tørvi, Vedvik, Ødejord.
 

Fet (including the rural area of Mollandsmarki) (Volume 7)
Published in 2007


Farms: Alfsteig, Baten lille, Baten store, Dalen, Eikeberg, Falkegjerde, Fet, Fevoll, Flåten, Josvanger, Lid nedre, Lid øvre, Lilleskog, Lunde, Melheim, Molland, Morken, Opheimshaug, Reseland, Råum, Sie, Sønnesyn, Ugulen, Veum nordre, Veum søndre, Ødegård.


Hafslo part 1 (including the rural area of Veitastrond) (Volume 8)
Published in 2008


Farms: Heggestad, Hilleren, Kjerringnes, Kvam øvre, Neset, Nes, Ugulsvik, Yndesdal.
 

Hafslo part 2 (Volume 9)
Published in 2012


Farms: Alme, Beheim, Buskaker, Hafslo Prestegard, Holsete, Kalhagen, Kvam nedre, La, Lomheim, Oklevik, Skjerven, Tang, Venjum.

 

Hafslo 2  (Volume 10) 
Published in 2013


Farms: Hauge, Hillestad,Kjos, Langholmen, Mo, Nygard,Solvi, Sterri,Stutholmen, Sætre.

 

Solvorn 1 (Volume 11)
Published in 2016


Farms: Bjørnetun nedre, Brekken, Christianeslyst, Elvetun, Grov, Kjeldedal, Sjøtun, Solvornstranden, Stegemarken, Valaker lille, Volåker store, Øvrebø.

 

................................................................................

 Volumes in progress:


Solvorn 2 including Kroken ytre, Ornes og Kinsedal (Volume 12)


Farms: Kinsedal, Kroken ytre, Urnes, Åsen.


Index volume (for the whole bygdebok series 1-12) (Volume 13)


For more information, please contact:
Luster kommune
Rådhusvegen 1
6868 Gaupne
Telephone: (+ 47) 57 68 55 00
Fax: (+ 47) 57 68 55 01
Questions concerning Luster kommune, the editorial office, please contact:
Cultural director Erling Bjørnetun e-mail: erling.bjornetun@luster.kommune.no
We will also suggest you to look up our web-site: Publications available.

Questions concerning order/sale of bygdebooks, please contact: postmottak@luster.kommune.no
Questions concerning bygdebooks vol.1- 12 in USA and Canada, feel free to contact
Norwegian American Genealogical Center & Naeseth Library, 415 W. Main Street, Madison, WI 53703-3116. Phone: (608) 255-2224.
E-mail: genealogy@nagcnl.org