Tingingskupong med prisar finn du her

 

Innhald

Innhaldsliste
Forfattarar
Sjå framover, inn i fortida... Føreord av redaktør Erling Bjørnetun
Nilsastegen
Fjellmannen Nils Fuglesteg (1898-1975) fortel om seg sjølv       
Også fjellfolk lengtar                                                          
Magnus Nigard fortel om sitt vennskap med Nilsastegen
 
av Torodd Joranger            
av Andreas Backer            
av Erling Bjørnetun
Modvo – eit gardsanlegg frå eldre jarnalder på Hafslo        
utdrag av Arkeologiske Skrifter, Historsik museum, Bergen
Natur og eigedomstilhøve, namn og fortidsminne
Gard og gjenstandsmateriale – sosial samanheng og økonomisk struktur
 
                                                    
av Egil Bakka
av Siv Kristoffersen
Kinserdal
ein utkant i Luster kommune                                        
eit industrieventyr
Kinserdal Labradorittbrudd
og Nordaganlegget
 
av Ingolf Hamaren
av Sverre Søgnen
av Leif Hamaren
av Leif Hamaren
Ole Anton Quam (1834 – 1904) – eit politikarportrett frå siste delen av unionstida
                                           
av Alfred Espe  
Christianeslyst – Sorenskrivargarden i Solvorn
av Torbjørg Hegbom  
Trafikplankomiteen av 1919,
med vekt på skildringa av Luster herrad.
                                            
av Erling Bjørnetun
Torkel Asheim, arbeidslærar - sløydlærar
av Bjørg Hovland
Lars Stølen
av Sigbjørg Sperle
Kulturprisen 2002                                                                    
Kari Beheim Karlsen
Kulturprisen 2003                                                                        
Lars Nitter Sie
 
Kulturprisen 2004                                                                        
Egil Gunnstein Einan
 
Kulturprisen 2005                                                                        Sigrun og Lars M. Vigdal
 
Kulturprisen 2006
Signe Weka Fortun
 
Kulturprisen 2007
Bjønnaposten v. Torodd Joranger
 
Kulturprisen 2008
Luster Danseverkstad
 
Kulturprisen 2009
Finn Roald Skare
 
Kulturprisen 2010
Tonereise
 
Presentasjon av sogelaga:
Hafslo sogelag                                                                                       Jostedal historielag                                                               
Luster sogelag
 
Lokal litteratur – oversyn og tingingskupong, ajour pr.aug.2011
Presentasjon av lokalhistoriske skrifter, musikk og film.