Lokalhistorisk litteratur er populært i Luster kommune. Artiklar og hefte sel som aldri før, og lokalhistorisk årbok for Luster har vorte ein salsuksess. Publikum langt utanfor Luster kommune sine grenser tek kontakt for å tinga "boka om Harastølen" - Luster Sanatorium, og no kan du også lesa historia om industrieventyret i Kinserdal og vikinggarden Modvo på Heggmyrane. Lokallitteratur, musikk og film er også populære julegåver....

Tingingskupong / bestilling av lokalhistoriske publikasjoner finn du her

  • For sending pr. post kjem porto og oppkravsgebyr i tillegg. For å unngå oppkravsgebyr be om tilsendt faktura frå kommunen på førehand.
  • Bygdebøkene og Skulesoge for Luster kommune vert sende i postoppkrav om dei ikkje kan hentast på rådhuset.
  • For resten av utvalet formidlar me tingingar av publikasjonar til dei 3 sogelaga i Luster kommune .

 

Lokalhistoriske publikasjonar for sal

Redaktør /
Forfattar
Tittel
Utgjevar
År
Kva slag
litteratur
Språk
Type/
Side-
tal
Pris i
kroner
Andersen, Roy Angell Henrik, -
en nordmann på tvers
Forum Aschehoug 2000 Forteljinga om livet til lustringen og den tredje mannen på sokkel ved Holmenkollbakken Norsk Innb./
249 s.
kr
298
Redalen, Torgrim Anne Larsdatter Griis - på Olberg i Krødsherrad - ei søster til Bertha som vart gift med Christen Henrikson Nitter på Valaker Eige forlag 2010 Aner og sidegreiner gjennom norsk og dansk middelalder: Kane, Hvite, Mel, Bjarkøy, Rein m.fl. Norsk

Innb./ 400

kr 450

 

Gaupne barnehage Bustudl Luster
kommune
1992 Leikar, rim og regler samla av personalet og ungar i Gaupne barnehage Norsk Hf./
A4/
38 s.
kr
100
Øyane, Lars E. Bygdebok for Luster, bn II: Dale 1 sokn Luster
kommune
1986 Gards- og ættesoge for gardane i Luster Norsk/
Engelsk*
Inb./
889 s.
kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Øyane, Lars E. Bygdebok for Luster, bn III: Dale 2 og Nes sokn Luster
kommune
1987 Gards- og ættesoge for gardane frå Sørheim til indre Kroken og Høyheimsvik og Nes   Norsk/
Engelsk*
Inb./
918 s.
kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Øyane, Lars E. Bygdebok for Luster, bn IV: Gaupne sokn Luster
kommune
1991 Gards- og ættesoge for gardane i Gaupne, Leirdal, Alsmo og Vigdal Norsk/
Engelsk*
Inb./
1106 s
kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Joranger, Terje M. H.  og Øyane, Lars E.  Bygdebok for Luster, bn VI: Ytre Eikjo - Høgi Luster kommune 2006 Gards- og ættesoge for gardane i Joranger sokn frå Ytre Eikjo (Eikum til Høgi Norsk/ Engelsk* Inb./
1046 s
kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Joranger, Terje M. H.  og Øyane, Lars E.  Bygdebok for Luster, bn VII: Dalen - Fevoll Luster kommune 2007 Gards- og ættesoge for gardane i Fet sokn og på Mollandsmarki Norsk/ Engelsk* Inb./
1248 s
kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Joranger, Terje M. H.  og Øyane, Lars E. 

Bygdebok for Luster, bn VIII:  Veitastrond

Luster kommune 2009 Gards- og ættesoge for gardane Yngsdalen, Kjeringnes, Nes nordre, Heggestad, Hilleren, Nes søndre, Kvam øvre  og Ugulsvik Norsk/ Engelsk*

Inb./  733 s

 

kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Joranger, Terje M. H.  og Øyane, Lars E. 

Bygdebok for Luster, bn IX: Hafslo del 1

 

Luster kommune 2012 Grds og ættesoge for gardane frå Oklevik, Kvam nedre til Tang (inkl. Hestnes-feltet u. Tang)

Norsk/ Engelsk*

 

Inb./ 1067 s kr 750
rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Joranger, Terje M. H.  og Øyane, Lars E. 

Bygdebok for Luster, bn.X

 

Luster kommune 2013

Gards- og ættesoge for gardane frå Mo til Kjos (inkl. Galden-feltet u. Mo) 

 

Norsk/ Engelsk* Inb./ 1103 s. kr 750 rabatt ved kjøp av 3 ulike band
Bathen, Mons Bygsleheimar i Hafslo Hafslo sogelag

1975/
2013

Om husmannsplassar og andre bygsleheimar i Hafslo Nynorsk Hf/A5/
190 s
Kr 150
Hoff, A.M.
m.fl.
Dale kyrkje 750 år Dale sokneråd 2000 Jubileumsbok Norsk Innb. kr
295
Luster kommune Ferdselsvegar i
kulturlandskapet
Luster
kommune
1995 Turar på gamle ferdsels- vegar i ulike delar i Luster Norsk Hf./
A5/
44 s.
kr
10
Bremer, Kristen Hafslo kring 1860 Hafslo
Sogelag
1994
(1952)
Historisk, kulturelle og
sosial skildring av Hafslo kring 1860
Norsk Hf./A5
135s.
kr
100
Espe, Alfred Jostedalen frå istid til
sjølveigartid
Jostedal
Historielag
2002 Rikt illustrert framstilling av
Jostedalen si utvikling.
Nynorsk Innb./
A5/
88 s
kr
175
Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr. 1, 1994 Sogelaga i
Luster, og Luster kulturktr.
1994 Hovudemne:
Byggeskikk i Luster kommune, Utvandring.
Norsk Hf./
A4/
95 s.

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr. 2, 1995 Sogelaga i
Luster, og Luster
kulturktr.
1995 Kyrkjene i Luster kommune,
Om Marifjøra, Klesskikken i Luster.
Norsk Hf./
A4/
95 s.

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr. 3, 1996/97 Sogelaga i
Luster, og Luster
kulturktr.
1998 Stølsdrift, Munthehuset,
Smørlaga, Hafslo Ungdomslag.
Norsk Hf./
A4/
156 s.

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr. 4, 2000 Sogelaga i
Luster, og Luster
kulturktr.
2000 Ormelid - arkeologiske undersøkingar, Iseksport frå Skjolden, Espe-grendi, Marie Sandvik. Norsk Hf./
A4/
148 s.

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr. 5, 2002 Sogelaga i
Luster, og Luster
kulturktr.
2002 Lyster Sanatorium 100 år, Trafikplankomiteen av 1919 og skildringa av Jostedal, Trond Benkestokk, Gamle jordmora i arbeid. Norsk Hf./
A4/
136 s.

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr.6, 2011 Sogelaga i Luster og Luster kulturktr. 2011 Nilsastegen, Ole Anton Quam, Modvo, Kinserdal, Christianeslyst  Norsk

Hf./      A4/    172 s

 

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Bjørnetun, Erling (red.) Lokalhistorisk Årbok for Luster Nr.7, 2016 Sogelaga i Luster og Luster kulturktr. 2016 Middelalderætter i Indre Sogn, minne frå Skjolden, Kommunesamanslåinga i 1963, Brithe frå Luster, Familien i Hestaskårane Norsk Hf./      A4/    200 s

kr 200

5 stk
kr 900

3 stk. kr 550

Vatne, Harald Ludwig Wittgenstein
i Skjolden
Luster
kommune
1991 Hefte om
filosofen
Wittgenstein
i Skjolden
Norsk Hf./
A4/
13 s
kr
30
Bergfjord, Kjell Luster vidaregåande skule 125 år Sogn og Fjordane fylkeskommune 2002 Frå praktisk jente-skule til regionalt kompetanse-senter. Historia om "Krokaskulen" frå den starta i Holmedal i 1877 til den i 2002 kunne markere 125 år på Hafslo. Nynorsk innb.
188s.
kr
200
Kjærvik, Norman Lustrafjell Luster turlag 1994 Om fjell og fjellfolk i Luster Norsk iinb./
A4/207s
kr
350
Solem, Susanna m.fl. Minnealbum - Hafslo nr.1 Hafslo sogelag 2000 Soger med lokalhistorisk tilknyting. Rikt illustrert. Norsk Innb./ kr
275
Solem, Susanna m.fl. Minnealbum - Hafslo nr.2 Hafslo sogelag 2003 Soger med lokalhistorisk tilknyting. Rikt illustrert. Norsk Innb./ kr
275
Lindblom, Inge Modvo - ein 1500
år gamal audegard
i Luster, Sogn
Luster
kommune
m.fl.
1995 Soga om audegarden
Modvo i Hafslo
Norsk/
Engelsk/
Tysk
Hf./
16 s.
kr
50
Øvregard, Kåre Skulesoge for Luster Luster
kommune
1996 Ei generell skulesoge for Luster og skulekrinsane i kommunen. Norsk Inb./
A4/
ca.500s.
kr
400
Øvregard, Kåre Stølar og stølsliv Forlaget Skald A/S 1999 Kulturhistorie og folke-minne-  ei skildring om og frå stølane i Luster kommune. Nynorsk Inb./
330 s.
kr
398
Joranger, Terje M.H. The Emigration
from Sogn and
Valdres to America
Luster
kommune
1993 Utvandringa og busetnings-
mønster i Amerika.
Engelsk Hf./
A4/
15 s.
kr
30
Fossøy, Hans (red.) Vigdal Hans Snøhetta forlag A.S. 2003 Artikkelsamling om fjell- og medisinmannen Hans Vigdal Nynorsk Hf./
A4/ 70 s.
kr
250
Sandal, Per m.fl. (red.) Årbok for Sogn -94: «Frå Sogn til Amerika. Den tidl. utvandringa» Historielaget
for Sogn
1994 Artiklar om utvandringa
frå sogna kommunane
Norsk/
Engelsk
Hf./
151 s.
kr
150


* Bygdebøkene er skrive på norsk, og har engelsk ordbok og samandrag. I tillegg er forordet skrive både på norsk og engelsk.

* The Farm and Family History Books are written in Norwegian. However, you will find english dictionary and summary in each volume. The Introduction Chapter is both written in Norwegian and English, and will give you enough background information to understand and read the volume you might choose.
 

 

Musikk og video

 

Utgjevar
Tittel
Redaktør /
Komponist
År
Kva slag
musikk/video
Språk
Type
Pris i
kroner

Tonereise

Lekmann

Diverse 2010 Vidareutvikling av "Arven", og med fleire sjølvlaga tekstar og melodiar Norsk CD CD:
kr. 180
Labakkalaget Aoret rundt i Luster Diverse 2005 Toradarmusikk Norsk CD CD:
kr. 150
Arne Bjørndals samling Ragnar Vigdal: "Dei
gamle tonar e so
fine."
Ragnar
Vigdal
1995 Opplæringskasett i den gamle song-tradisjonen formidla av Ragnar Vigdal Norsk Video
VHS
kr. 250
               


For more information, please contact:
Luster kommune

Rådhuset
6868 Gaupne
Telephone: (+ 47) 57 68 55 00
Fax: (+ 47) 57 68 55 01

Questions concerning Luster kommune, the editorial office, please contact:
Cultural director Erling Bjørnetun, e-mail: erling.bjornetun@luster.kommune.no