Gamlestova barnehage er godkjent for 84 plassar for barn i alderen 0-5 år.
Barn under 3 år tek opp 2 plassar.
Opningstid: kl. 07.30 - 16.30