Skjolden oppvekstenter har skule 1-7 klasse. I skuleåret 15/16 er 37 elevar ved skulen.

Tlf. skule: 57 68 59 40, 41 56 38 71
Tlf. sfo: 57 68 59 47
Sfo-tilbodet er i barnehagen

Skjolden oppvekstsenter - barnehagetenseste