Indre Hafslo oppvekstsenter har skule 1.-7. klasse. I skuleåret 2013/14 er skulen firedelt og har 49 elevar.
Skulen har også SFO som har ope frå 07.30-09.00 og til 16.30 på ettermiddagen.

Tlf. skule: 57 68 59 70

Tlf. sfo: 57 68 59 78

Indre Hafslo oppvekstsenter - barnehageteneste