Skulen er sentralskule for 8.- 10.klassestega frå skulekrinsane Skjolden, Dale, Gaupne, Jostedal og Indre Hafslo. Skuleåret 2016/17 er det 131 elevar og 33 tilsette ved skulen.