Byggefeltet Høyheimsvik er frå 2007. Tomtene er store med ein storleik på 0,8 til 1,2 daa.  Tomtene ligg ved fjorden, den øvste tomta er 80 meter over havet. Feltet vender mot sør-aust, har fantastisk utsikt over Lustrafjorden og Feigefossen og har mykje sol heile året.

Alt etter kva tomt det er snakk om er det 50 til 800 m frå busstopp. Her er også badeplass, småbåthamn og ein sommarkafe'. Butikk, bakeri, barnehage, skule og samfunnshus er i Luster, ca. 7 km frå byggefeltet.  Feltet ligg ca. 9 km frå kommunesenteret Gaupne og 37 km frå Sogndal.

Pris på tomt nr 1: kr 109 180,-

Pris på tomt 2, 4, 5 og 6: kr 435 690,- 

Kart-tomter.JPG

Ledige tomter i feltet

Tomt 6

Hoyheimsvik-1.jpg

Hoyheimsvik-2.jpg