Kommunen har ikkje prioriteringsliste over kvar det skal strøast først og sist. Generelt kan ein seia at dei mest folketette områda vert strødd først. Førespurnad om strøing skal rettast til servicetorget, tlf. 57 68 55 00 på dagtid, og kommunal beredskapstelefon tlf. 48 10 21 20 utanom kontortid.