Dette gjeld i vekedagane framover, måndag t.o.m. fredag, mellom klokka 07 og 16. Varigheit inntil 30 minutt om gongen. Stenging gjeld til ny informasjon blir gitt.

Utrykningskøyretøy kan passera.

Av sikkerheitsomsyn er det er ikkje ønskjeleg med mange gåande i vegarbeidområdet. Gåande blir difor oppmoda om å velja andre vegar medan arbeid pågår.