Kommunestyret har valt styre for Lustrabadet KF

Ingar Norberg, Anja Fardal, Per Steinar Sviggum og Olaug Høyheim er valde inn i styret til det kommunale føretaket. Dei tilsette sin representant: Linda Goldmann. Varamedlemer er Britt Dagrun Brugrand, Arne J Hauge og Stein Olav Njøs. Ingar Norberg er vald til styreleiar og Anja Fardal til nestleiar.