Kommunestyret har valt eit kontrollutval til å stå for det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne.

Oppgåvene til kontrollutvalet er heimla i kommunelova § 77

Kontrollutvalet 2015-2019:     
Valt ved avtaleval. Valordninga betyr at varamedlemer vert valde i rekkefølgje for kvar politisk gruppe.

Medlemer:                       
Per Birger Lomheim SP, V
Tordis Skjerdal Rauboti SP,      
Anders Bolstad AP
Birgit Fossen AP
Johannes Olav Hauge H, Krf, Frp
 
Varamedlemer i rekkefølgje:
1. Kristoffer Melheim SP, V
2. Anne Lise Haukadal SP, V
3. Tom Idar Kvam SP, V
4. Andreas Wiese SP, V
5. Kine Svori SP, V
1. Bergljot Buskaker AP
2. Finn Roald Skare AP
1. Erling Kåsine H, Krf, Frp
2. Wenche Samnøy H, Krf, Frp
 
Leiar: Anders Bolstad AP

Nestleiar: Per Birger Lomheim

Sekretariat for kontrollutvalet:
Andrea Fardal Opseth,  i PwC.
Tlf. 41 50 45 11
epost: andrea.opseth@pwc.com