• Heimebesøk innan 2 veker etter heimkomst
 • 7 - 10 dag, vektkontroll
 • 6 veker, ved helsesøster og lege. Vaksinasjon
 • 3 mnd, ved helsesøster. Vaksinasjon
 • 4 mnd, ved helsesøster og fysioterapeut
 • 5 mnd, ved helsesøster. Vaksinasjon
 • 6 mnd, ved helsesøster og lege
 • 7-8 mnd, ved helsesøster
 • 10 mnd, ved helsesøster
 • 12 mnd, ved helsesøster og lege. Vaksinasjon
 • 15 mnd, ved helsesøster. Vaksinasjon
 • 18 mnd, ved helsesøster
 • 2 år, ved helsesøster og lege
 • 4 år, ved helsesøster og fysioterapeut. Lege etter behov

Opningstid måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00.