Vaksinasjon, gebyr 2018

  Pris
1. konsultasjon vaksen 258,-
1. konsultasjon barn (til og med 15 år) 155,-
2. gongs konsultasjon / revaksinering (dvs. der ein har starta opp eit vaksinasjonsprogram) 150,-
E-reseptar 65,-
Dersom ein ikkje møter til avtalt tid eller avbestiller mindre enn 24 timar før ein skal møte, må ein betale eit gebyr 165,-
Prisane på den einskilde vaksine vert fastsett i samsvar med sjølvkostprinsippet for innkjøp av vaksinen, jf eiga prisliste for dei ulike vaksinene. Eiga prisliste