Vaksinasjon, gebyr 2017

  Pris
1. konsultasjon vaksen 250,-
1. konsultasjon barn (til og med 15 år) 150,-
2. gongs konsultasjon / revaksinering (dvs. der ein har starta opp eit vaksinasjonsprogram) 150,-
Dersom ein ikkje møter til avtalt tid eller avbestiller mindre enn 24 timar før ein skal møte, må ein betale eit gebyr 160,-
Materielle utgifter vaksine 100,-
Prisane på den einskilde vaksine vert fastsett i samsvar med sjølvkostprinsippet for innkjøp av vaksinen, jf eiga prisliste for dei ulike vaksinene. Eiga prisliste