DigiHelsestasjon er ei dialogteneste mellom helsestasjon-og skulehelsetenesta og innbyggar. Her kan innbyggar på ein sikker og trygg måte sende og motta meldingar, få oversikt over avtalar,informasjon om konsultasjonar,motta varslinger og få tilgang på relevant informasjon.

Innbyggarar brukar tenestene innlogga på helsenorge.no og helsepersonell administrerer avtalar og meldingar i den elektroniske journalen.