Føremålet med planen er å leggja til retta for 6 hyttetomter med felles utedo. 

Har du merknader?
Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller elektronisk på postmottak@luster.kommune.no innan måndag 10.01.2024.

Har du spørsmål?
Spørsmål knytt til planframlegget kan rettast til Luster kommune v/ planleggjar Cristina Grillo,
tlf.: 905 49 327,e-post: cristina.grillo@luster.kommune.no.

Sjå saksdokument og send innspel