Alt arbeid på vass- og avløpsinstallasjonar i Luster kommune skal utførast etter kommunen sine tekniske retningslinjer for vatn og avlaup (VA-norma). Den skal følgast av konsulentar, entreprenørar og leverandørar. Eit VA-anlegg må tilfredsstille dei krava samt krava i Plan- og bygningslova om godkjenning og kvalitetssikring.


VA-norma er felles for kommunane Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. Den kan lastast ned her;

Va-norm

Vedlegg

Teikningar


Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp beskriver det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Vilkårene sikrer betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner på private vann- og avløpsanlegg. Den som prosjekterer og utfører et privat vann- og avløpsanlegg skal følge disse vilkårene.
Tekniske bestemmelser kan kjøpes hos kommuneforlaget.