Åshild Ekrene, Naturviterne

Bjørn Inge Fossen, NITO

Linda Hermansen, Fysioterapiforbundet

Nina Kristine Holen, Sjukepleiarforbundet

Siri Liestøl Christensen, Legeforeningen

Ingunn Elise Watsend Erichsen, Legeforeningen (vara for Siri Liestøl Christensen)

Liv Helen Nystuen, Delta

Mary Karin Sagerøy, Fagforbundet

Svein Bjarne Steig, Utdanningsforbundet


Referat frå møte med hovudtillitsvalde ligg i LKK - kommunen sitt kvalitetssystem
Bruk søkeord HTV