Åshild Ekrene, Naturviterne

Bjørn Inge Fossen, NITO

Linda Hermansen, Fysioterapiforbundet

Nina Kristine Holen, Sjukepleiarforbundet

Siri Liestøl Christensen, Legeforeningen

Grete Ulviksbakken, Fagforbundet

Svein Bjarne Steig, Utdanningsforbundet


Referat frå møte med hovudtillitsvalde ligg i LKK - kommunen sitt kvalitetssystem
Bruk søkeord HTV