Familievern

Familekontoret i Sogndal held til i Parkvegen 5. Telefon 466 19 280, epost familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no.


Krisesenter

Krisestenter er eit lågterskeltilbod til kvinner, menn og barn som er utsatt for fysisk eller psykisk misshandel eller truslar om det.

Treng du ein stad å bu i ein akuttsituasjon, nokon å snakke med, nokon du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med eit krisesenter, og alle dei tilsette har teieplikt.

Languages - Dinutvei.no

Krisesenteret i Sogn og Fjordane har døgnvakt

Telefon 57 74 36 00

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Postboks 188,
6901 Florø