Varsel om feiing og bustadtilsyn blir utsendt på SMS. Dersom du ikkje kan kvittere frå din mobiltelefon eller e-post, ring telefonnummeret som er gjeve i meldinga. Dei som ikkje har mobil vil  få beskjed i posten eller som talemelding til fasttelefon. 

Meir info på Sogn Brann og Redning si side