All brenning skal meldast til brannvesenet på dette skjemaet. Brannvesenet gjev ikkje særskilt løyve, det er den som brenn som har ansvaret.

Luster kommune har eigne reglar for båbrenning, knytt til forureiningslova. For å brenne anna enn hogstavfall må ein søka kommunen om løyve på eige skjema. Kommunen kan berre gje løyve til brenning av ubehandla trevirke.

Les meir om bålbrenning på sida til Sogn brann og redning.